انگشترمقایسه کالا (0)


فروخته شد

انگشتر الماس

انگشتر الماس

انگشتر الماس معدني اصل با ركاب نقره با روكش طلا    ..

1,500,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,500,000 تومان

فروخته شد

انگشتر الماس معدني اصل

انگشتر الماس معدني اصل

انگشتر الماس معدني اصل   با ركاب نقره و روكش طلا    ..

1,300,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,300,000 تومان

فروخته شد

انگشتر برنجي دوران قاجار

انگشتر برنجي دوران قاجار

انگشتر برنجي دوران قاجار با نگين عقيق يمن با خط چپ نويس بنام  اصغر الموسوي  ..

150,000 تومان قیمت بدون مالیات: 150,000 تومان

فروخته شد

انگشتر برنجي قاجاري

انگشتر برنجي قاجاري

انگشتر برنجي قاجاري با نگين عقيق يمن با خط پنج تن با قدمت بيش از دويست سال..

220,000 تومان قیمت بدون مالیات: 220,000 تومان

فروخته شد

انگشتر زنانه نقره -  فيروزه

انگشتر زنانه نقره - فيروزه

مربوط به دوران صفوی با قدمت بيش از ٤٠٠ سال..

380,000 تومان قیمت بدون مالیات: 380,000 تومان

فروخته شد

انگشتر عقيق شجر

انگشتر عقيق شجر

انگشتر عقيق شجر ديدني با ركاب نقره ي دستساز و قديمي..

450,000 تومان قیمت بدون مالیات: 450,000 تومان

فروخته شد

انگشتر عقيق شجر

انگشتر عقيق شجر

انگشتر عقيق شجر با ركاب نقره  دستساز ..

430,000 تومان قیمت بدون مالیات: 430,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره

انگشتر نقره

انگشتر نقره با نگين عقيق يمن با خط پنج تن قاجاري..

180,000 تومان قیمت بدون مالیات: 180,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره

انگشتر نقره

انگشتر نقره با نگين عقيق اصل و زيبا..

160,000 تومان قیمت بدون مالیات: 160,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره

انگشتر نقره

انگشتر نقره ي مُهر چپ نويس با نگين بارفتن و خط دوران كريمخان زند به تاريخ ١٢٢١ هجري قمري بنام  محمدعلي..

480,000 تومان قیمت بدون مالیات: 480,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره

انگشتر نقره

انگشتر نقره با نگين عقيق يمن شجر سرخ و بي نظير    ..

180,000 تومان قیمت بدون مالیات: 180,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره

انگشتر نقره

انگشتر نقره با نگين عقيق يمن اصل و قديمي با ذكر شرف الشمس زيبا و ديدني ..

150,000 تومان قیمت بدون مالیات: 150,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره

انگشتر نقره

انگشتر نقره با عقيق يمن اصل و كهنه ..

90,000 تومان قیمت بدون مالیات: 90,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره

انگشتر نقره

انگشتر نقره با سنگ عقيق اصل  و چند لايه  ..

190,000 تومان قیمت بدون مالیات: 190,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره

انگشتر نقره

انگشتر نقره ي مُهر با نگين عقيق يمن با خط چپ نويس زيبا و ديدني با ذكرسلطنت     بتاريخ ١٣١٥ هجري قمري دوران حكومت مظفرالدين شاه قاج..

550,000 تومان قیمت بدون مالیات: 550,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره

انگشتر نقره

انگشتر نقره  با نگين ياقوت سرخ دونه اناري..

230,000 تومان قیمت بدون مالیات: 230,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره

انگشتر نقره

انگشتر نقره با نگين عقيق يمن با خط پوست پيازي دوران صفوي و ذكر چهارده معصوم ..

600,000 تومان قیمت بدون مالیات: 600,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره

انگشتر نقره

انگشتر نقره  با  ١٠ نگين الماس اصل و يك نگين ياقوت كبود افريقا   اندازه ٥٥  ..

2,800,000 تومان قیمت بدون مالیات: 2,800,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره

انگشتر نقره

انگشتر نقره  با عقيق سه پوست اصل..

230,000 تومان قیمت بدون مالیات: 230,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره

انگشتر نقره

انگشتر نقره با نگين سنگ جواهري موزا نايت با درجه سختي همرديف الماس..

600,000 تومان قیمت بدون مالیات: 600,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره

انگشتر نقره

انگشتر نقره با نگين عقيق سرخ يمني كهنه ..

150,000 تومان قیمت بدون مالیات: 150,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره

انگشتر نقره

انگشتر نقره  ي مهر با نگين عقيق يمن و خط قاجاري بنام صالح ..

150,000 تومان قیمت بدون مالیات: 150,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره

انگشتر نقره

انگشتر نقره با ركاب قاجاري و نقوش پرنده و گل  و نگين عقيق يمن با خط پنج تن قاجاري..

220,000 تومان قیمت بدون مالیات: 220,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره

انگشتر نقره

انگشتر نقره با نگين جواهري موزا مايت زرد رنگ با درجه سختي هم رديف الماس..

450,000 تومان قیمت بدون مالیات: 450,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره  با نگين ياقوت

انگشتر نقره با نگين ياقوت

انگشتر نقره  با نگين ياقوت دونه اناري سرخ ..

230,000 تومان قیمت بدون مالیات: 230,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره با نگين توپاز آبي

انگشتر نقره با نگين توپاز آبي

انگشتر نقره با نگين توپاز آبي و تراش هرمي..

170,000 تومان قیمت بدون مالیات: 170,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره با نگين عقيق يمن

انگشتر نقره با نگين عقيق يمن

انگشتر نقره با نگين عقيق يمن سوسني آبي كمياب..

220,000 تومان قیمت بدون مالیات: 220,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره قديمي

انگشتر نقره قديمي

انگشتر نقره قديمي با نگين عقيق يمن كهنه..

150,000 تومان قیمت بدون مالیات: 150,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره قديمي

انگشتر نقره قديمي

انگشتر نقره قديمي با عقيق يمن كهنه  با رنگي استثنايي و ديدني..

160,000 تومان قیمت بدون مالیات: 160,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره ي دستساز

انگشتر نقره ي دستساز

انگشتر نقره ي دستساز طلاكاري شده اثر استاد حسن شيرازي   با نگين اوپالديدني و درجه يك استراليا ..

1,300,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,300,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره ي سياه قلم

انگشتر نقره ي سياه قلم

انگشتر نقره ي سياه قلم با نگين عقيق يمن ..

250,000 تومان قیمت بدون مالیات: 250,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره ي طلاكاري شده

انگشتر نقره ي طلاكاري شده

انگشتر نقره ي طلاكاري شده با نگين موزا نايتسبز رنگ و ديدني كه همرديف الماس ميباشد ..

600,000 تومان قیمت بدون مالیات: 600,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره ي فيلي قديمي

انگشتر نقره ي فيلي قديمي

انگشتر نقره ي فيلي قديمي با نگين عقيق يمن كهنه  ..

150,000 تومان قیمت بدون مالیات: 150,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره ي قديمي

انگشتر نقره ي قديمي

انگشتر نقره ي قديمي با نگين عقيق سه پوست استثنايي و كلكسيوني  ..

400,000 تومان قیمت بدون مالیات: 400,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره ي قديمي

انگشتر نقره ي قديمي

انگشتر نقره ي قديمي با نگين عقيق يمن سرخ و كمياب و كهنه ..

150,000 تومان قیمت بدون مالیات: 150,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره ي قديمي

انگشتر نقره ي قديمي

انگشتر نقره ي قديمي با نگين عقيق يمن دو پوست استثنايي ..

250,000 تومان قیمت بدون مالیات: 250,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره ي قديمي

انگشتر نقره ي قديمي

انگشتر نقره ي قديمي با نگين عقيق يمن اصل و كهنه  ..

200,000 تومان قیمت بدون مالیات: 200,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره ي قديمي

انگشتر نقره ي قديمي

انگشتر نقره ي قديمي با نگين عقيق يمن كهنه..

150,000 تومان قیمت بدون مالیات: 150,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره ي قديمي

انگشتر نقره ي قديمي

انگشتر نقره ي قديمي با نگين عقيق باباقوري كهنه..

120,000 تومان قیمت بدون مالیات: 120,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره ي قديمي

انگشتر نقره ي قديمي

انگشتر نقره ي قديمي با نگين عقيق سبز استثنايي و بكر و قديمي ..

250,000 تومان قیمت بدون مالیات: 250,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره ي قديمي

انگشتر نقره ي قديمي

انگشتر نقره ي قديمي با نگين عقيق يمن خوشرنگ و قديمي..

200,000 تومان قیمت بدون مالیات: 200,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره ي قديمي

انگشتر نقره ي قديمي

انگشتر نقره ي قديمي با نگين عقيق باباقوري اصل و كهنه ..

150,000 تومان قیمت بدون مالیات: 150,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره ي قديمي

انگشتر نقره ي قديمي

انگشتر نقره ي قديمي با نگين عقيق يمن كهنه ي پرتقالي لامپي ..

220,000 تومان قیمت بدون مالیات: 220,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره ي قديمي

انگشتر نقره ي قديمي

انگشتر نقره ي قديمي با نگين عقيق يمن كهنه ..

200,000 تومان قیمت بدون مالیات: 200,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره ي قديمي

انگشتر نقره ي قديمي

انگشتر نقره قديمي با نگين عقيق يمن كهنه..

160,000 تومان قیمت بدون مالیات: 160,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره ي قديمي

انگشتر نقره ي قديمي

انگشتر نقره ي قديمي با نگين عقيق يمن درشت و خوش رنگ ..

200,000 تومان قیمت بدون مالیات: 200,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره ي قديمي

انگشتر نقره ي قديمي

انگشتر نقره ي قديمي با نگين عقيق يمن جگري بي نظير  ..

450,000 تومان قیمت بدون مالیات: 450,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره ي قلمزني شده ي قديمي

انگشتر نقره ي قلمزني شده ي قديمي

انگشتر نقره ي قلمزني شده ي قديمي با نگين عقيق يمن سرخ كهنه ..

120,000 تومان قیمت بدون مالیات: 120,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره ي قلمزني شده ي قديمي

انگشتر نقره ي قلمزني شده ي قديمي

انگشتر نقره ي قلمزني شده ي قديمي با نگين عقيق يمن سرخ كهنه..

150,000 تومان قیمت بدون مالیات: 150,000 تومان

فروخته شد

انگشتر نقره ي هنري قديمي

انگشتر نقره ي هنري قديمي

انگشتر نقره ي هنري قديمي با نگين عقيق يمن كهنه..

140,000 تومان قیمت بدون مالیات: 140,000 تومان

فروخته شد

حلقه ي نقره

حلقه ي نقره

حلقه ي نقره با پنج نگين الماس اصل و پنج نگين ياقوت كبود اصل افريقا   اندازه ٦٢   ..

2,800,000 تومان قیمت بدون مالیات: 2,800,000 تومان

نمايش 1 تا 51 از 51 (1 صفحه)