مهره قدیمیمقایسه کالا (0)


فروخته شد

بند مهره هاي عقيق اصل

بند مهره هاي عقيق اصل

بند مهره هاي عقيق اصل و پرتقالي  درشت و زيبا..

250,000 تومان قیمت بدون مالیات: 250,000 تومان

فروخته شد

بند مهره ي عقيق

بند مهره ي عقيق

بند مهره ي عقيق اصل تراشدار  ٣٢ تايي..

300,000 تومان قیمت بدون مالیات: 300,000 تومان

فروخته شد

سه عدد مهره ي  شيشه اي

سه عدد مهره ي شيشه اي

سه عدد مهره ي  شيشه اي ٨٠ ساله خوشرنگ و كلكسيوني..

45,000 تومان قیمت بدون مالیات: 45,000 تومان

فروخته شد

عقيق يمن صفوي

عقيق يمن صفوي

عقيق يمن صفوي با نشان حك شده ي دوران پهلوي..

150,000 تومان قیمت بدون مالیات: 150,000 تومان

فروخته شد

مهره در نجف

مهره در نجف

مهره در نجف  قدمت ساسانی..

240,000 تومان قیمت بدون مالیات: 240,000 تومان

فروخته شد

مهره نشان برنجي  قاجاري

مهره نشان برنجي قاجاري

مهره نشان برنجي  قاجاري ..

150,000 تومان قیمت بدون مالیات: 150,000 تومان

فروخته شد

مهره نشان برنجي قاجاري

مهره نشان برنجي قاجاري

مهره نشان برنجي قاجاري..

150,000 تومان قیمت بدون مالیات: 150,000 تومان

فروخته شد

مهره نشان برنجي قاجاري

مهره نشان برنجي قاجاري

مهره نشان برنجي قاجاري..

100,000 تومان قیمت بدون مالیات: 100,000 تومان

فروخته شد

مهره نشان برنجي قاجاري

مهره نشان برنجي قاجاري

مهره نشان برنجي قاجاري..

150,000 تومان قیمت بدون مالیات: 150,000 تومان

فروخته شد

مهره هاي عقيق يمن

مهره هاي عقيق يمن

بند مهره هاي عقيق يمن پرتقالي خوشرنگ و يكدست و بي نظير ٥٠٠ ساله  متعلق به دوران صفويان..

2,500,000 تومان قیمت بدون مالیات: 2,500,000 تومان

فروخته شد

مهره هاي گبري

مهره هاي گبري

مهره هاي گبري هزار ساله زيور زنان ايران باستان   ..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

فروخته شد

مهره هشت گوشه

مهره هشت گوشه

مهره هشت گوشه ي برنجي با ذكر علي متعلق به دوران صفوي ..

230,000 تومان قیمت بدون مالیات: 230,000 تومان

فروخته شد

مهره ي  دُرّ نجف

مهره ي دُرّ نجف

مهره ي  دُرّ نجف  تراش ساساني  و تاريخي   ..

180,000 تومان قیمت بدون مالیات: 180,000 تومان

فروخته شد

مهره ي بزرگ عقيق يمن

مهره ي بزرگ عقيق يمن

مهره ي بزرگ عقيق يمن با نشان هخامنشي  اصل و بكر ..

800,000 تومان قیمت بدون مالیات: 800,000 تومان

فروخته شد

مهره ي حديد هخامنشي

مهره ي حديد هخامنشي

مهره ي حديد هخامنشي  با نشان بز كوهي ناياب ترين مهره ي نشان هخامنشي ..

600,000 تومان قیمت بدون مالیات: 600,000 تومان

فروخته شد

مهره ي دُرّ نجف

مهره ي دُرّ نجف

مهره ي دُرّ نجف  تراش ساساني  شفاف و تاريخي ..

230,000 تومان قیمت بدون مالیات: 230,000 تومان

فروخته شد

مهره ي دُرّ نجف

مهره ي دُرّ نجف

مهره ي دُرّ نجف تراش ساساني اصل و تاريخي و ناياب..

180,000 تومان قیمت بدون مالیات: 180,000 تومان

فروخته شد

مهره ي دُرّ نجف

مهره ي دُرّ نجف

مهره ي دُرّ نجف  تراش ساساني  و تاريخي ..

200,000 تومان قیمت بدون مالیات: 200,000 تومان

فروخته شد

مهره ي سنگ شبح

مهره ي سنگ شبح

مهره ي سنگ شبح با قاب نقره    استثنايي ترين طرح مهره ي دوران قاجار ..

150,000 تومان قیمت بدون مالیات: 150,000 تومان

فروخته شد

مهره ي سنگ نشان

مهره ي سنگ نشان

مهره ي سنگ نشان دوران پهلوي بشكل صورت انسان..

150,000 تومان قیمت بدون مالیات: 150,000 تومان

فروخته شد

مهره ي سنگ يشم

مهره ي سنگ يشم

مهره ي سنگ يشم با ذكر پنج تن   و قدمت دوران قاجار..

150,000 تومان قیمت بدون مالیات: 150,000 تومان

فروخته شد

مهره ي سنگ يشم

مهره ي سنگ يشم

مهره ي سنگ يشم با نشان ساساني..

180,000 تومان قیمت بدون مالیات: 180,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق سرخ كيفي دوران صفويان ..

90,000 تومان قیمت بدون مالیات: 90,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق سليماني كيفي دوران صفويان ..

150,000 تومان قیمت بدون مالیات: 150,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق نشان قاجاري..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق

مهره ي عقيق دُرشت و كم نظير  با نشان اسب و سواركار با قدمت قبل از اسلام  ..

800,000 تومان قیمت بدون مالیات: 800,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق جزع يماني

مهره ي عقيق جزع يماني

مهره ي عقيق جزع يماني با قدمت قبل از اسلام ..

200,000 تومان قیمت بدون مالیات: 200,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق دو كوهان

مهره ي عقيق دو كوهان

مهره ي عقيق دو كوهان خاص و ديدني  ..

250,000 تومان قیمت بدون مالیات: 250,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق ساساني

مهره ي عقيق ساساني

مهره ي عقيق ساساني با نشان پنجاه ساله  ..

200,000 تومان قیمت بدون مالیات: 200,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق ساساني

مهره ي عقيق ساساني

مهره ي عقيق ساساني با نشان پنجاه ساله ..

150,000 تومان قیمت بدون مالیات: 150,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق سفيد

مهره ي عقيق سفيد

مهره ي عقيق سفيد سليماني صفوي  ..

90,000 تومان قیمت بدون مالیات: 90,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق سليماني

مهره ي عقيق سليماني

مهره ي عقيق سليماني دوران صفوي..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق سليماني

مهره ي عقيق سليماني

مهره ي عقيق سليماني كيفي دوران صفويان..

200,000 تومان قیمت بدون مالیات: 200,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق سليماني

مهره ي عقيق سليماني

مهره ي عقيق سليماني كيفي دوران صفويان ..

200,000 تومان قیمت بدون مالیات: 200,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق سليماني

مهره ي عقيق سليماني

مهره ي عقيق سليماني كيفي دوران صفويان ..

150,000 تومان قیمت بدون مالیات: 150,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق شش گوشه

مهره ي عقيق شش گوشه

..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق نشان قاجاري

مهره ي عقيق نشان قاجاري

مهره ي عقيق نشان قاجاري..

200,000 تومان قیمت بدون مالیات: 200,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق هشت گوشه

مهره ي عقيق هشت گوشه

..

50,000 تومان قیمت بدون مالیات: 50,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن گرد با قدمت دوران صفوي  ..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن گرد با قدمت دوران صفوي  ..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن گرد با قدمت دوران صفوي  ..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن گرد با قدمت دوران صفوي  ..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن گرد با قدمت دوران صفوي  ..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن گرد با قدمت دوران صفوي  ..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن گرد با قدمت دوران صفوي  ..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن گرد با قدمت دوران صفوي  ..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن گرد با قدمت دوران صفوي..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن گرد با قدمت دوران صفوي..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن گرد با قدمت دوران صفوي..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن گرد با قدمت دوران صفوي..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن گرد با قدمت دوران صفوي..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن گرد با قدمت دوران صفوي..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن گرد با قدمت دوران صفوي..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن با ذكر نادعلي مظهرالعجايب  ..

150,000 تومان قیمت بدون مالیات: 150,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن گرد با قدمت دوران صفوي ..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن گرد با قدمت دوران صفوي..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن با نقوش معروف به پيازي و قدمت بيش از ٥٠٠ سال..

120,000 تومان قیمت بدون مالیات: 120,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن حلزوني كهنه..

180,000 تومان قیمت بدون مالیات: 180,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن استثنايي دوران صفويناياب ترين سايز تراش ١٤ بعدي..

600,000 تومان قیمت بدون مالیات: 600,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن پرتقالي دوران صفوي..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن گرد با قدمت دوران صفوي..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن گرد با قدمت دوران صفوي..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن گرد با قدمت دوران صفوي..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن گرد با قدمت دوران صفوي  ..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن گرد با قدمت دوران صفوي  ..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

فروخته شد

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن

مهره ي عقيق يمن گرد با قدمت دوران صفوي..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

نمايش 1 تا 100 از 213 (3 صفحه)