قاشق و چنگالمقایسه کالا (0)


فروخته شد

 قاشق نوربلين

قاشق نوربلين

سه عدد قاشق مرباخوري  نوربلين انگليسي  ..

70,000 تومان قیمت بدون مالیات: 70,000 تومان

فروخته شد

قاشق تست سلطنتي

قاشق تست سلطنتي

قاشق تست سلطنتي از جنس نقره و ساخت انگلستان با قدمت صد سال  بودن ٤/٥ گرم كلكسيوني و ديدني..

180,000 تومان قیمت بدون مالیات: 180,000 تومان

فروخته شد

قاشق شربت خوري برنجي انگليسي

قاشق شربت خوري برنجي انگليسي

قاشق شربت خوري برنجي انگليسي دوران پهلوي ..

25,000 تومان قیمت بدون مالیات: 25,000 تومان

فروخته شد

قاشق غذا خوري برنجي روسي

قاشق غذا خوري برنجي روسي

قاشق غذا خوري برنجي روسي دوران پهلوي..

35,000 تومان قیمت بدون مالیات: 35,000 تومان

فروخته شد

قاشق غذاخوري برنجي انگليسي

قاشق غذاخوري برنجي انگليسي

قاشق غذاخوري برنجي انگليسي دوران پهلوي..

35,000 تومان قیمت بدون مالیات: 35,000 تومان

فروخته شد

قاشق مربا خوري برنجي انگليسي پهلوي

قاشق مربا خوري برنجي انگليسي پهلوي

قاشق مربا خوري برنجي انگليسي پهلوي..

25,000 تومان قیمت بدون مالیات: 25,000 تومان

فروخته شد

قاشق مرباخوري برنجي انگليسي

قاشق مرباخوري برنجي انگليسي

قاشق مرباخوري برنجي انگليسي دوران پهلوي..

35,000 تومان قیمت بدون مالیات: 35,000 تومان

فروخته شد

قاشق مرباخوري برنجي انگليسي

قاشق مرباخوري برنجي انگليسي

قاشق مرباخوري برنجي انگليسي دوران پهلوي  ..

25,000 تومان قیمت بدون مالیات: 25,000 تومان

فروخته شد

قاشق مرباخوري برنجي پهلوي

قاشق مرباخوري برنجي پهلوي

قاشق مرباخوري برنجي پهلوي ..

25,000 تومان قیمت بدون مالیات: 25,000 تومان

فروخته شد

قاشق نقره ي چايخوري

قاشق نقره ي چايخوري

قاشق نقره ي چايخوري سياه قلم دوران پهلوي بوزن ١٤ گرم ..

90,000 تومان قیمت بدون مالیات: 90,000 تومان

فروخته شد

قاشق چايخوري انگليسي

قاشق چايخوري انگليسي

قاشق چايخوري انگليسي  پهلوي..

25,000 تومان قیمت بدون مالیات: 25,000 تومان

فروخته شد

قاشق چايخوري نقره

قاشق چايخوري نقره

قاشق چايخوري نقره ي دوران پهلوي  بوزن ٨ گرم..

45,000 تومان قیمت بدون مالیات: 45,000 تومان

فروخته شد

قاشق چايخوري نقره ي انگليسي

قاشق چايخوري نقره ي انگليسي

قاشق چايخوري نقره ي انگليسي دوران پهلوي بوزن ٢٦ گرم ..

160,000 تومان قیمت بدون مالیات: 160,000 تومان

فروخته شد

يك دست كامل قاشق چايخوري نقره

يك دست كامل قاشق چايخوري نقره

يك دست كامل قاشق چايخوري نقره ي ٨4 قلمزني شده ي دستساز  قديمي  بوزن  ٦٣ گرم ..

330,000 تومان قیمت بدون مالیات: 330,000 تومان

فروخته شد

چنگال و چاقوي نوربلين

چنگال و چاقوي نوربلين

چنگال و چاقوي نوربلين با دسته ي شاخ انگليسي و قدمت بيش از صد سال  پنج عدد..

150,000 تومان قیمت بدون مالیات: 150,000 تومان

نمايش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)